PostHeaderIcon Oferta

Naszym celem jest aktywne działanie na rzecz swoich członków, ich rodzin oraz społeczności lokalnej poprzez:
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz stworzenie warunków osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ich rodzinom do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
 • Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej, działalności pozamedycznej, pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej oraz rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.
 • Udzielenie pomocy moralnej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom.
 • Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi realizacją celów statutowych.
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami i wspólnotami o tym samym lub podobnym profilu działania
Profilaktyka poprzez sport i turystykę:

Organizowanie czasu wolnego przez sport jest jedynym z najlepszych rodzajów profilaktyki.
Osoby uzależnione lub pijące szkodliwie większość swojego wolnego czasu poświęcają na „celebrowanie” alkoholu, traktując go, jako rozrywkę, sposób na kłopoty.
Zagospodarowanie czasu jest zatem zapewnieniem innego rodzaju aktywności, stwarza możliwość odreagowania stresu w sposób zdrowy, nie destrukcyjny.
 

W Klubie Wzajemnej Pomocy „Szansa” uzyskasz:
 • wiadomości o chorobie alkoholowej
 • możliwość pracy nad sobą
 • pomoc w utrzymaniu abstynencji
 • możliwość bycia członkiem klubu
 • możliwość spędzania wolnego czasu na trzeźwo
 
Szczegółowa oferta naszych zajęć:
Praca bieżąca Klubu, informacja, grupy wsparcia Poniedziałek - Piątek 17.00 - 20.00
Niedziela 17.00 - 20.00
Grupa AA "Maciej" Niedziela 18.00
Miting otwarty pierwsza niedziela miesiaca
     
Partnerzy i Instytucje współpracujące z K.W.P. ”Szansa”
Urząd Miasta Radomska
Starostwo Powiatowe Radomsko
Miejski Ośrodek Sporu I Rekreacji w Radomsku
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku
Straż Miejska w Radomsku
Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum” w Radomsku
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
Ośrodek Wspierania Rodzin w Radomsku

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.